ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง อาณัติการประกันคุณภาพ: แล้วทางเลือกอื่นล่ะ?

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง อาณัติการประกันคุณภาพ: แล้วทางเลือกอื่นล่ะ?

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง สำนักงานประกันคุณภาพและการประกันคุณภาพ (HERQA) อายุสองทศวรรษของเอธิโอเปียเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Education and Training Authority (ETA) ด้วยอาณัติและความรับผิดชอบใหม่

อาณัติใหม่ของหน่วยงานขยายไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาและรวมถึงการศึกษาทุกระดับ

 (การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา, การศึกษาทั่วไป) และเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับดูแล

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจได้รับแรงผลักดันจากความปรารถนาอย่างแท้จริงในการขยายบริการของหน่วยงานไปยังทุกระดับของภาคการศึกษา แต่การตระหนักรู้ของพวกเขาคาดว่าจะถูกขัดขวางโดยความท้าทายมากมาย

การเพิ่มจำนวนขึ้นของหน่วยงานประกันคุณภาพในหลายส่วนของโลกเป็นผลมาจากการขยายตัว การกระจายความเสี่ยง และการค้าของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

หน่วยงานดังกล่าวไม่เพียงแต่ถูกมองว่าเป็นผู้ค้ำประกันคุณภาพเท่านั้น แต่ยังถือเป็นวิธีการที่สำคัญและยั่งยืนในการปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพระดับสถาบัน

อาณัติเบื้องต้นของ HERQA

แรงจูงใจในการก่อตั้ง HERQA ในเอธิโอเปียก็ไม่ต่างกัน หน่วยงานอาจถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังขยายตัวซึ่งไม่สามารถรับประกันคุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างอิสระ

ความจริงที่ว่าภาคส่วน HE เอกชนใหม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาในระบบได้ตามกฎหมายทำให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานะของระบบการศึกษา ดังนั้นการระบุคุณภาพเป็นหนึ่งในเสาหลักของโครงการปฏิรูปจึงถูกนำมาใช้เมื่อสองทศวรรษที่แล้ว

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 HERQA ได้มีส่วนร่วมในการให้การรับรองแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และดำเนินการตรวจสอบโปรแกรมและคุณภาพสถาบันในสถาบันของรัฐและเอกชน

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ให้บริการ HE ต่อสาธารณะ 

ตรวจสอบข้อมูลรับรองการศึกษา ออกใบรับรองเทียบเท่ากับปริญญาต่างประเทศ และเผยแพร่รายงานการตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับสถานะของแต่ละสถาบัน

แม้ว่าการควบคุมประสิทธิภาพของสถาบันจะเป็นจุดสนใจหลัก แต่ก็ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเสนอการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพโดยมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงการรับรู้และประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งภาคส่วน

แม้จะมีความพยายามมากมาย แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ HERQA ถูกขัดขวางโดยอุปสรรคมากมาย เป็นการเหมาะสมที่จะถามว่าหน่วยงานซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็น ETA แล้ว จะสามารถตอบสนองความรับผิดชอบใหม่ได้หรือไม่

ระบบการเติบโตเพิ่มความท้าทาย

การเติบโตอย่างมากของภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอธิโอเปียได้รับสถาบันอย่าง HERQA อย่างล้นหลามที่ล้มเหลวในการแสดงการเติบโตที่สมน้ำสมเนื้อเพื่อตอบสนองความต้องการ

เมื่อก่อตั้ง HERQA มีสถาบันของรัฐและเอกชนไม่เกิน 30 หรือ 40 แห่งในภาคส่วนนี้ จำนวนนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 51 แห่งและสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองมากกว่า 340 แห่งในภูมิภาคส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่าหนึ่งล้านคน สถาบันเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ผ่านรูปแบบต่างๆ (ชั้นเรียนปกติ ทางไกล และช่วงสุดสัปดาห์)

การขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนี้ให้ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับจะหมายถึงการรองรับความต้องการเพิ่มเติมของผู้ให้บริการการศึกษาหลายพันรายที่ต่ำกว่าระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทำให้หน่วยงานหลายแห่งที่เคยทำงานดังกล่าวอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง